Centrum Kształcenia Zawodowego

adres: 
ul. Jagiellońska 28, 25-608 Kielce