Inżynieria ruchu drogowego

Projekt inżynierii ruchu drogowego polegający na rejestracji zdarzeń drogowych na ważniejszych skrzyżowaniach w mieście, regulacji sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach oraz monitoringu szybkości poruszających się pojazdów, w tym przestrzegania przepisów ruchu drogowego.