Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1 im. Aleksandra Kamińskiego "Kamyk"

Adres: 
Kielce, ul. Toporowskiego 12
Telefon Centrala: 
41 36 76 675
Telefon Dyrektor: 
41 36 76 326
Fax: 
41 36 76 939

Kategoria: