Książka telefoniczna

Nazwa jednostki Adres Dyrektor Centrala lub nr bezpośredni Fax
Centrum Monitoringu Wizyjnego Kielce, ul. Ściegiennego 8 41 36 76 451 41 36 76 535, 41 36 76 812
41 36 76 755
41 36 76 746
41 36 76 747 , 41 36 76 748
41 36 76 990
Centrum Obsługi Placówek w Kielcach Kielce, ul. Sandomierska 126 41 36 76 331 41 36 76 735
41 36 76 734
41 36 76 964
Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży Kielce, ul. Słoneczna 9 41 36 76 360
Dom Kultury "Zameczek" Kielce, ul. Słowackiego 23 41 36 76 298 41 36 76 301 41 36 76 979
Dom Pomocy Społecznej im. Brata Alberta Kielce, ul. Żeromskiego 4/6 41 36 76 322 41 36 76 673 41 36 76 957
Dom Pomocy Społecznej im. Florentyny Malskiej Kielce, ul. Tarnowska 10 41 36 76 321 41 34 82 400
Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II Kielce, ul. Jagiellońska 76 41 36 76 318 41 36 76 319 41 36 76 931
Dom Pomocy Społecznej im. Sobieskich Kielce, ul. Jana III Sobieskiego 30 41 36 76 320 41 36 76 736 41 36 76 967
Dom Środowisk Twórczych Kielce, ul. Zamkowa 5 41 36 76 296 41 36 76 297
41 36 76 771
41 36 76 980
Filharmonia Świętokrzyska im. O. Kolberga w Kielcach Kielce, ul. Żeromskiego 12 41 36 76 810 41 36 76 809
Galeria BWA Kielce, ul. Kapitulna 2 41 36 76 446 41 36 76 447 41 36 76 983
Geopark Kielce Kielce, ul. Daleszycka 21 41 36 76 799 41 36 76 800 41 36 76 985
I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego Kielce, ul. Ściegiennego 15 41 36 76 156 41 36 76 157 41 36 76 960
II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Śniadeckiego Kielce, ul. Śniadeckich 9 41 36 76 158 41 36 76 159 41 36 76 978
III Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida Kielce, ul. Jagiellońska 4 41 36 76 160 41 36 76 161 41 36 76 919
Integracyjne Przedszkole Samorządowe nr 27 Kielce, ul. Toporowskiego 11a 41 36 76 066 41 36 76 779
IV Liceum Ogólnokształcące Kielce, ul. Radiowa 1 41 36 76 277 41 36 76 505 41 36 76 929
Kielecki Park Technologiczny Kielce, ul. Olszewskiego 6 41 36 76 398 41 36 76 721 41 36 76 918
Kielecki Teatr Tańca Kielce, Pl. Moniuszki 2B 41 36 76 470 41 36 76 712 41 36 76 911
Kieleckie Centrum Kultury Kielce, Pl. Moniuszki 2B 41 36 76 702 41 36 76 711 lub 41 36 76 722
41 36 76 025
41 36 76 910

Strony