Książka telefoniczna

Nazwa jednostki Adres Dyrektor Centrala lub nr bezpośredni Fax
Szkoła Podstawowa nr 23 im. Jana Pawła II Kielce, ul. Łanowa 68 41 36 76 259 41 36 76 266 41 36 76 965
Szkoła Podstawowa nr 24 im. Pierwszej Kompanii Kadrowej Kielce, ul. Kujawska 18 41 36 76 267 41 36 76 268 41 36 76 966
Szkoła Podstawowa nr 25 im. Kornela Makuszyńskiego Kielce, ul. Jurajska 7 41 36 76 086 41 36 76 487 41 36 76 945
Szkoła Podstawowa nr 27 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Kielce, ul. Toporowskiego 96 41 36 76 087 41 36 76 488 41 36 76 925
Szkoła Podstawowa nr 28 im. Czwartaków Kielce, ul. Szymanowskiego 5 41 36 76 088 41 36 76 723 41 36 76 926
Szkoła Podstawowa nr 31 z Oddziałami Integracyjnymi im. Henryka Sienkiewicza Kielce, ul. Krzemionkowa 1 41 36 76 166 41 36 76 167 41 36 76 948
Szkoła Podstawowa nr 32 im. Janusza Kusocińskiego Kielce, Os. Barwinek 31 41 36 76 269 41 36 76 798 41 36 76 962
Szkoła Podstawowa nr 33 im. Ignacego Paderewskiego Kielce, ul. Piłsudskiego 42 41 36 76 090 41 36 76 491 41 36 76 934
Szkoła Podstawowa nr 34 im. Adama Mickiewicza Kielce, ul. Naruszewicza 25 41 36 76 091 41 36 76 492 41 36 76 946
Szkoła Podstawowa nr 39 im. Stanisława Moniuszki Kielce, ul. M. Krzyżanowskiej 8 41 36 76 093 41 36 76 795 41 36 76 927
Szkoła Podstawowa nr 4 Kielce, ul. Warszawska 340 41 36 76 081 41 36 76 477 41 36 76 982
Szkoła Podstawowa nr 5 im. Stefana Artwińskiego Kielce, ul. Wróbla 5 41 36 76 082 41 36 76 481 41 36 76 923
Szkoła Podstawowa nr 7 im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej Kielce, ul. Zimna 16 41 36 76 186 41 36 76 187 41 36 76 958
Szkoła Podstawowa nr 8 im. Wojska Polskiego Kielce, ul. Karskiego 26 41 36 76 083 41 36 76 482 41 36 76 963
Szkoła Podstawowa nr 9 im. Adolfa Dygasińskiego Kielce, ul. Dygasińskiego 6 41 36 76 792 41 36 76 793 41 36 76 968
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 36 Kielce, ul. Kryształowa 6 41 36 76 281 41 36 76 282 41 36 76 950
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 37 dla Dzieci Słabosłyszących Kielce, ul. Jagiellońska 30 41 36 76 078 41 36 76 278 41 36 76 953
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 38 dla Dzieci Przewlekle Chorych Kielce, ul. Szkolna 29 +48 500 147 515
Szkoła Policealna nr 1 Kielce, ul. Zgoda 31 41 36 76 180 41 36 76 181
41 36 76 831
41 36 76 832
41 36 76 833
41 36 76 935
Szkoła Policealna nr 2 Kielce, Al. Legionów 4 41 36 76 184 41 36 76 185 41 36 76 975

Strony