Książka telefoniczna

Nazwa jednostki Adres Dyrektor Centrala lub nr bezpośredni Fax
Szkoła Policealna nr 3 Kielce, ul. Kopernika 8 41 36 76 176 41 36 76 797
41 36 76 738
41 36 76 739
41 36 76 970
Szkoła Policealna nr 4 Kielce, ul. Hauke Bosaka 1 41 36 76 791 41 36 76 790 41 36 76 933
Szkoła Policealna nr 5 Kielce, ul. Zagórska 14 41 36 76 170 41 36 76 740
41 36 76 171
41 36 76 971
Szkoła Policealna nr 6 Kielce, ul. Prezydenta R. Kaczorowskiego 8 41 36 76 386 41 36 80 570 41 34 42 120
Szkoła Policealna nr 7 Kielce, ul. Jagiellońska 32 41 36 76 172 41 36 76 173 41 36 76 942
Szkoła Policealna nr 8 Kielce, ul. Langiewicza 18 41 36 76 174 41 36 76 175 41 36 76 961
Technikum nr 1 Kielce, ul. Zgoda 31 41 36 76 180 41 36 76 181
41 36 76 831
41 36 76 832
41 36 76 833
41 36 76 935
Technikum nr 2 Kielce, ul. Jagiellońska 32 41 36 76 172 41 36 76 173 41 36 76 942
Technikum nr 3 Kielce, ul. Zagórska 14 41 36 76 170 41 36 76 740
41 36 76 171
41 36 76 971
Technikum nr 4 Kielce, ul. Prezydenta R. Kaczorowskiego 8 41 36 76 386 41 36 80 570 41 34 42 120
Technikum nr 5 Kielce, ul. Langiewicza 18 41 36 76 174 41 36 76 175 41 36 76 961
Technikum nr 6 Kielce, ul. Kopernika 8 41 36 76 176 41 36 76 797
41 36 76 738
41 36 76 739
41 36 76 970
Technikum nr 7 Kielce, ul. Hauke Bosaka 1 41 36 76 791 41 36 76 790 41 36 76 933
Technikum nr 8 Kielce, Al. Legionów 4 41 36 76 184 41 36 76 185 41 36 76 975
Urząd Marszałkowski w Kielcach Kielce, ul. Targowa 18
Urząd Miasta Kielce Kielce, ul. Rynek 1 41 36 76 000
V Liceum Ogólnokształcące im. ks. Piotra Ściegiennego Kielce, ul. Toporowskiego 96 41 36 76 162 41 36 76 163 41 36 76 920
VI Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego Kielce, ul. Gagarina 5 41 36 76 164 41 36 76 165 41 36 76 974
VII Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Piłsudskiego Kielce, Al. Legionów 4 41 36 76 184 41 36 76 185 41 36 76 975
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Kielcach Kielce, ul. Ściegiennego 13 41 36 76 397

Strony