Zmiana sposobu wybierania numerów telefonicznych

Z dniem 16 grudnia 2013 r. ulega zmianie sposób wybierania numerów wewnętrznych w centrali Urzędu Miasta. Numerem wewnętrznym bedą cztery ostatnie cyfry numeru telefonu miejskiego. Np. dla 413676401 numer wewnętrzny 6401 dla numeru 413676285 numer wewnętrzny 6285. Generalnie do obecnego numeru wewnętrznego należy dodać na początku cyfrę 6. Numery zewnętrzne wybieramy poprzedzając je cyfrą 8. Ponadto z dniem 01.01.2014 r. do strefy numeracyjnej UM zostają włączone miejskie jednostki. Książka telefoniczna wszystkich jednostek znajduje się na stronie Urzędu Miasta w dziale Książka telefoniczna http://www.um.kielce.pl/ksiazka_telefoniczna/

Bezpośredni link do książki : http://www.um.kielce.pl/gfx/kielce2/userfiles/files/telefony/spis_telefo...

Wszystkie numery do jednostek wybieramy analogicznie jak w Urzędzie tj. cztery ostatnie cyfry numeru. Połączenia te są połączeniami wewnętrznymi bez pośrednictwa operatora.