Aktualności

Mapa darmowych hotspotów

Przedstawiamy mapę hotspotów zainstalowamnych na terenie Kielc, w ramach projektu e-Świętokrzyskie, umożliwiających darmowy, bezprzewodowy dostęp do internetu.

instrukcja korzystania z hotspotów

lista hotspotów

Skorzystaj z darmowego internetu.

Przypominamy, że na terenie miasta działa 20 hotspotów. W związku z uzyskaniem zgody Prezesa UKE (Decyzja DDRT-WUD-6172-65/11 (37) z dnia 23 czerwca 2014 r.

Miasto Kielce uruchamia publiczną sieć hotspotów - bezpłatnego dostępu do Internetu.

Hotspoty są zlokalizowane w miejscach publicznych, placach, parkach, okolicach urzędów, szpitali, obiektów sportowych, w których mieszkańcy i turyści mogą bezpłatnie skorzystać z Internetu ...

Realizacja e-Świętokrzyskie zakończona

Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce informuje, iż zakończono realizację projektu „e-Świętokrzyskie – budowa sieci światłowodowych wraz z urządzeniami na terenie miasta Kielce”.

W ramach projektu wykorzystano nowoczesne technologie informatyczne i teleinformatyczne, w tym telefony VOIP, co wprowadza duże zmiany w kontaktach teleinformatycznych jednostek Miasta.

Strony

Prędkość światła

Buduj z nami stronę

Zapraszamy serdecznie do przesyłania uwag i pomysłów na temat niniejszej strony. Chcemy ucznić ten serwis jak najbardziej przyjaznym i użytecznym dla odwiedzających. Głęboko wierzymy, że informacje dotyczące instytucji kieleckich zebrane w jednym miejscu, połączone z Państwa sugestiami oraz wsparte nowoczesną techologią, którą dysponujemy dzięki projektowi e-Świętokrzyskie pozwolą na znacznie lepszą komunikację i ułatwi załatwienie wielu spraw.