Witaj na Kielce w sieci

Opublikowano: 10.07.2014

Przedstawiamy mapę hotspotów zainstalowanych na terenie Kielc, w ramach projektu e-Świętokrzyskie, umożliwiających darmowy, bezprzewodowy dostęp do internetu.

Opublikowano: 08.07.2014

Przypominamy, że na terenie miasta działa 20 hotspotów. W związku z uzyskaniem zgody Prezesa UKE (Decyzja DDRT-WUD-6172-65/11 (37) z dnia 23 czerwca 2014 r.

Miasto Kielce uruchamia publiczną sieć hotspotów - bezpłatnego dostępu do Internetu.

Hotspoty są zlokalizowane w miejscach publicznych, placach, parkach, okolicach urzędów, szpitali, obiektów sportowych, w których mieszkańcy i turyści mogą bezpłatnie skorzystać z Internetu, dowiedzieć się m.in. o mieście, jego atrakcjach, o organizowanych w mieście imprezach, ale także załatwić sprawę w urzędzie.

Zachęcamy Państwa...

Opublikowano: 24.12.2013

Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce informuje, iż zakończono realizację projektu „e-Świętokrzyskie – budowa sieci światłowodowych wraz z urządzeniami na terenie miasta Kielce”.

W ramach projektu wykorzystano nowoczesne technologie informatyczne i teleinformatyczne, w tym telefony VOIP, co wprowadza duże zmiany w kontaktach teleinformatycznych jednostek Miasta.

Niemal we wszystkich jednostkach zmienią się numery telefonów, zostaną ujednolicone adresy domen internetowych w oparciu o domeny kielce.eu.

Znajdujący się na niniejszej stronie spis telefonów...

Opublikowano: 13.12.2013

Z dniem 16 grudnia 2013 r. ulega zmianie sposób wybierania numerów wewnętrznych w centrali Urzędu Miasta. Numerem wewnętrznym bedą cztery ostatnie cyfry numeru telefonu miejskiego. Np. dla 413676401 numer wewnętrzny 6401 dla numeru 413676285 numer wewnętrzny 6285. Generalnie do obecnego numeru wewnętrznego należy dodać na początku cyfrę 6. Numery zewnętrzne wybieramy poprzedzając je cyfrą 8. Ponadto z dniem 01.01.2014 r. do strefy numeracyjnej UM zostają włączone miejskie jednostki. Książka telefoniczna wszystkich jednostek znajduje się na stronie Urzędu Miasta w dziale Książka...

Opublikowano: 13.12.2013

Szanowni Państwo! W dniach 16-23 grudnia 2013 roku firma WASKO S.A. realizująca dostawę urządzeń dla projektu „e-Świętokrzyskie – budowa sieci światłowodowych wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce” będzie instalować w obiektach Państwa instytucji bramki IP. Prosimy o udostępnienie pomieszczeń, w których znajduje się:

  • szafa informatyczna Projektu;
  • centrala telefoniczna;
  • sekretariat instytucji;
  • pokój Dyrektora instytucji.

Z góry dziękujemy i przepraszamy za wynikające z tego tytułu niedogodności.

Z poważaniem,

Zakład...

Opublikowano: 04.12.2013

 

Projekt pod nazwą „e-Świętokrzyskie – budowa sieci światłowodowych wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce” został zrealizowany w granicach administracyjnych województwa świętokrzyskiego, na terenie Miasta Kielce.

Inwestycja ma charakter liniowy o całkowitej długości 79,36 kilometrów.

Celem głównym projektu była rozbudowa lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, w formie budowy miejskiej sieci światłowodowej w latach 2010-2013, dla jednostek organizacyjnych Gminy Kielce oraz innych jednostek sektora publicznego,...

Nie opublikowano jeszcze żadnej treści na stronie głównej.