Centrum Obsługi Administracyjno-Finansowej i Organizacyjnej Placówek Wsparcia

adres: 
ul. Bodzentyńska 32/40, 25-308 Kielce