Realizacja e-Świętokrzyskie zakończona

Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce informuje, iż zakończono realizację projektu „e-Świętokrzyskie – budowa sieci światłowodowych wraz z urządzeniami na terenie miasta Kielce”.

W ramach projektu wykorzystano nowoczesne technologie informatyczne i teleinformatyczne, w tym telefony VOIP, co wprowadza duże zmiany w kontaktach teleinformatycznych jednostek Miasta.

Niemal we wszystkich jednostkach zmienią się numery telefonów, zostaną ujednolicone adresy domen internetowych w oparciu o domeny kielce.eu.

Znajdujący się na niniejszej stronie spis telefonów zawiera zestawienie jednostek objętych projektem oraz nowe numery telefonów; zmiany zaczną obowiązywać od 01 stycznia 2014 roku. Spis telefonów jest również dostępny w postaci elektronicznej na stronie Urzędu Miasta Kielce.