Skorzystaj z darmowego internetu.

Przypominamy, że na terenie miasta działa 20 hotspotów. W związku z uzyskaniem zgody Prezesa UKE (Decyzja DDRT-WUD-6172-65/11 (37) z dnia 23 czerwca 2014 r.

Miasto Kielce uruchamia publiczną sieć hotspotów - bezpłatnego dostępu do Internetu.

Hotspoty są zlokalizowane w miejscach publicznych, placach, parkach, okolicach urzędów, szpitali, obiektów sportowych, w których mieszkańcy i turyści mogą bezpłatnie skorzystać z Internetu, dowiedzieć się m.in. o mieście, jego atrakcjach, o organizowanych w mieście imprezach, ale także załatwić sprawę w urzędzie.

Zachęcamy Państwa do korzystania z darmowego Internetu.

Zgodnie z wydaną decyzją i warunkami określonymi przez UKE, maksymalna przepustowość łączy dla wysyłania jak i odbierania danych to 512 kbit/s. Czas jednorazowej sesji w ramach dostępu nieodpłatnego nie może być dłuższy niż 45 minut, po czym musi nastąpić 15 minutowa przerwa. Ograniczenie dotyczy urządzenia końcowego.