Szkoła Podstawowa nr 38 Specjalna dla Dzieci Przewlekle Chorych