ul. Sienkiewicza

Widok na ulicę Sienkiewicza obok koscioła ewangelickiego