Jednostki w sieci

Wykaz jednostek aktualnie korzystających z miejskiej sieci światłowodowej, która powstała w ramach projektu „e-Świętokrzyskie – budowa sieci światłowodowych wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.

Nazwa jednostki Adres Dodatkowe informacje
Kielecki Teatr Tańca Pl. Moniuszki 2B, 25-334 Kielce Przeglądaj
Kieleckie Centrum Kultury Pl. Moniuszki 2B, 25-334 Kielce Przeglądaj
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Studzienna 2, 25-544 Kielce Przeglądaj
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Żytnia 1, 25-018 Kielce Przeglądaj
Miejski Urząd Pracy ul. Szymanowskiego 6, 25-361 Kielce Przeglądaj
Miejski Zarząd Budynków w Kielcach ul. Paderewskiego 20, 25-004 Kielce Przeglądaj
Miejski Zarząd Dróg w Kielcach ul. Prendowskiej 7, 25-395 Kielce Przeglądaj
Miejski Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych ul. Urzędnicza 16, 25-729 Kielce Przeglądaj
Muzeum Historii Kielc ul. Św. Leonarda 4, 25-303 Kielce Przeglądaj
Muzeum Zabawek i Zabawy Pl. Wolności 2, 25-367 Kielce Przeglądaj
Młodzieżowy Dom Kultury ul. Kozia 10A, 25-514 Kielce Przeglądaj
Ośrodek Interwencyjno-Terapeutyczny ul. Żniwna 4, 25-419 Kielce Przeglądaj
Ośrodek Interwencyjno-Terapeutyczny dla Osób Bezdomnych ul. Żniwna 4, 25-419 Kielce Przeglądaj
Przedszkole Samorządowe nr 1 ul. Norwida 5, 25-410 Kielce Przeglądaj
Przedszkole Samorządowe nr 13 ul. Karczówkowska 8, 25-019 Kielce Przeglądaj
Przedszkole Samorządowe nr 14 ul. Kalcytowa 15, 25-705 Kielce Przeglądaj
Przedszkole Samorządowe nr 16 ul. Nowy Świat 34, 25-522 Kielce Przeglądaj
Przedszkole Samorządowe nr 18 ul. Malików 3, 25-639 Kielce Przeglądaj
Przedszkole Samorządowe nr 19 Os. Na Stoku 98, 25-437 Kielce Przeglądaj
Przedszkole Samorządowe nr 2 ul. Sowia 1b, 25-648 Kielce Przeglądaj

Strony