Jednostki w sieci

Wykaz jednostek aktualnie korzystających z miejskiej sieci światłowodowej, która powstała w ramach projektu „e-Świętokrzyskie – budowa sieci światłowodowych wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.

Nazwa jednostki Adres Dodatkowe informacje
Wzgórze Zamkowe ul. Zamkowa 3, 25-009 Kielce Przeglądaj
Zakład Pielęgnacyjno Opiekuńczy ul. Jana III Sobieskiego 30, 25-124 Kielce Przeglądaj
Zespół Placówek im. Aleksandra Kamińskiego "Kamyk" ul. Marszałkowska 12, 25-533 Kielce Przeglądaj
Zespół Placówek Oświatowych nr 1 ul. Szymanowskiego 5, 25-361 Kielce Przeglądaj
Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych ul. Jagiellońska 30, 25-608 Kielce Przeglądaj
Zespół Szkół Ekonomicznych ul. Langiewicza 18, 25-381 Kielce Przeglądaj
Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika ul. Kopernika 8, 25-336 Kielce Przeglądaj
Zespół Szkół Informatycznych im. gen. Józefa Hauke Bosaka ul. Warszawska 96, 25-401 Kielce Przeglądaj
Zespół Szkół Mechanicznych ul. Jagiellońska 32, 25-608 Kielce Przeglądaj
Zespół Szkół nr 1 Specjalnych ul. Szkolna 29, 25-604 Kielce Przeglądaj
Zespół Szkół nr 2 ul. Jagiellońska 90, 25-734 Kielce Przeglądaj
Zespół Szkół nr 3 Al. Legionów 4, 25-035 Kielce Przeglądaj
Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego im. Danuty Siedzikówny „Inki” ul. Zagórska 14, 25-338 Kielce Przeglądaj
Zespół Szkół Zawodowych nr 1 ul. Zgoda 31, 25-378 Kielce Przeglądaj
Żłobek Samorządowy "Uśmiech Malucha" Os. Na Stoku 42A, 25-437 Kielce Przeglądaj
Żłobek Samorządowy Nr 12 ul. Gałczyńskiego 7, 25-409 Kielce Przeglądaj
Żłobek Samorządowy Nr 13 ul. Romualda 8, 25-322 Kielce Przeglądaj
Żłobek Samorządowy Nr 15 ul. Struga 6, 25-548 Kielce Przeglądaj
Żłobek Samorządowy Nr 17 ul. Szajnowicza Iwanowa 15, 25-636 Kielce Przeglądaj
Żłobek Samorządowy Nr 5 ul. Piekoszowska 49, 25-735 Kielce Przeglądaj

Strony